Wie we zijn

Managing Director:

bart 2Bart Derre is director van The BEE Ltd en heeft meer dan 20 jaar ervaring als manager, bestuurder en zelfstandig managementadviseur. In zijn adviespraktijk houdt Bart zich onder meer bezig met het ontwerpen van ondernemende organisaties. Hij combineert deze praktijk met het doorgeven van zijn ervaring en kennis als lector verbonden aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven en aan de vakgroep Commerciële Economie & Ondernemen HoGent. Bart voert als promovendus onderzoek naar het stimuleren van ondernemend gedrag.

Koenpic4Koen Smets is director van The BEE Ltd. en werkt al meer dan 25 jaar met cliënten in de privé- en openbare sector als managementadviseur in het domein van organisatieontwikkeling en verandermanagement. Daarbij combineert hij concepten uit de organisatieleer met inzichten uit de (gedrags)economie. Koen is burgerlijk ingenieur van opleiding en startte zijn carrière in de ontwikkeling van software en hardware in de telecommunicatie-industrie.

Associated Partners:

Mathieu Weggeman-0020039Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn adviespraktijk houdt Mathieu zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van professionele organisaties, het faciliteren van een innovatie- en kennisvriendelijke cultuur, de productiviteit van de Nieuwe Generatie en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen. Weggeman is commissaris/toezichthouder bij Brainport Development, Buurtzorg Nederland, de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en Woning Coöperatie Sint Trudo in Eindhoven.

jimme keizerDr Jimme Keizer is arbeids –en organisatiepsycholoog en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de motivatie en arbeidssatisfactie van professionals. Hij is als assistant professor verbonden aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven waar hij promovendi en afstudeerders begeleidt op het gebied van ondernemerschap, innovatie –en risicomanagement.  Jimme was voorheen ook lector Innovatief Ondernemen en Risicomanagement aan de Zuyd Hogeschool en meer dan 10 jaar werkzaam als organisatieadviseur.