The BEE BIOS-MODEL.

Het BIOS-model kent vier kwadranten, verdeeld over twee assen.

Een eerste as, individu versus organisatie, verwijst naar het multilevel concept van gedrag.

Is het zichtbare gedrag te wijten aan indivuele verschillen tussen medewerkers of aan de organisatie-context waarin de medewerkers werken?

De wetenschappelijke community is het eens dat zowel individuele als organisatie-gebonden eigenschappen het gedrag van medewerkers beïnvloeden.  De individuele zijn verantwoordelijk voor de ‘between-person’ en de organisatie-gebonden voor de ‘within-person waargenomen variabiliteit in zichtbaar gedrag. Beide niveau’s kunnen als hefboom dienen om het zichtbare ondernemend & innoverend gedrag aan te zwengelen.

Een tweede as, structuur versus gedrag, verwijst naar impact van de wisselwerking tussen de structurele  en culturele elementen van de organisatie op het gedrag. 

Heel wat consultants en organisatiedeskundigen zijn op zoek naar een ‘one-approach’  structuur die de cultuur en het gedrag van medewerkers in de juiste richting stuurt. Deze managementmodellen zijn in principe universeel en in elke organisatie toepasbaar. Ze bieden DE oplossing om de VUCA-omgeving te trotseren. Het komt er op aan om die structuur zo effectief in te voeren volgens uitgetekende stappenplannen.

De relatie tussen structuur & cultuur wordt als een dynamische wisselwerking en niet als een ‘one-way’ oorzakelijke relatie beschouwd. Organisaties ontwerpen een ‘never ending story’…

Het paradigma dat het BIOS-model onderbouwt vertrekt vanuit een dynamische wisselwerking waar de context, de huidige cultuur en gedrag, de noodzakelijke structuur bepaalt om te evolueren naar een ‘Ondernemende Organisatie’. Screen Shot 07-08-18 at 09.41 AMDe contextanalyse waarbij zowel de structuur als de zichtbare gedragingen ‘as is’ in de organisatie worden blootgelegd zijn het startpunt voor de consultancy-trajecten. De ontworpen structuren zullen dan op hun beurt het gedrag en de cultuur veranderen, waardoor een nieuwe structuur zicht opdringt.

De combinatie van beide assen zorgt voor een BIOS-model met vier kwadranten als hefboom voor het ontwerpen van een ‘Ondernemende Organisatie’.

Screen Shot 07-04-18 at 11.56 AM