Masterclass 6 december 2018: ‘Ontwerp uw Ondernemende Organisatie’.

Frustreert het u als CEO ook dat de concurrenten steeds een stapje voor zijn? Dat er heel wat kansen en opportuniteiten verspild en niet uitgewerkt worden? Droomt u ook van een organisatie waar innovatie en ondernemerschap een onlosmakelijk deel van de organisatiecultuur is?

Tim Harford beschrijft in de Financial Times hoe het Britse leger de tank uitvond maar dat het het Duitse leger was die deze succesvol tijdens de Blitzkrieg inzette en zo Europa bij de start van WOII zonder weinig problemen veroverde. Het Britse leger als organisatie was er blijkbaar niet in geslaagd hun eigen vernieuwing in de bestaande organisatie te implementeren en te laten groeien. De interne organisatie behield op vernuftige wijze de status quo en verloor letterlijk en figuurlijk de veldslag. Het Duitse leger diende heropgebouwd te worden na de nederlaag van WOI en kende bijgevolg niet de structuur die verhinderden dat de vernieuwing geïmplementeerd en geëxploiteerd kon worden. (Lees het volledige artikel ‘Why big companies squander good ideas’: https://www.ft.com/content/3c1ab748-b09b-11e8-8d14-6f049d06439c )

Dominante organisaties zien de disruptie wel degelijk komen, maar ze missen ondernemend gedrag om het WETEN in ACTIE om te zetten.

Herkent u dit? Is het binnen uw organisatie ook moeilijk om innovatie en ondernemerschap op een duurzame wijze te realiseren. Is de status quo en het ‘beter doen van wat we reeds doen’ ook bij uw organisatie nog steeds de belangrijkste leidraad bij het management? Zijn uw medewerkers ook meer creatief in hun vrije tijd dan op de werkplaats?

Droomt elke CEO niet van een ondernemende organisatie dan?

0ndernemende organisaties zetten duurzame interne en externe ecosystemen op die het collectief ondernemend gedrag stimuleren waardoor creatieve ideeën en opportuniteiten tot succesvolle producten en diensten ontwikkeld worden.  Dit laat hen toe zeer snel in te spelen op de volatiele omgeving en de concurrentie een stap voor te blijven.

Ondernemende organisaties worden gekenmerkt door een collectief ondernemend gedrag bij de medewerkers. Het is dankzij het feit dat het menselijk ondernemend gedrag wordt aangesproken doorheen de volledige organisatie, dat de noodzakelijke link tussen innovatie, kwaliteit en groei tot stand komt.

Welke CEO droomt niet van een organisatie waar alle medewerkers betrokken ondernemend gedrag vertonen?

Maar een ondernemende organisatie ontstaat niet vanzelf. Dat vergt doordachte inspanning.

The BEE heeft, op basis van meer dan 100 jaar gezamenlijke ervaring en gesteund op  wetenschappelijke bevindingen, een model en toolbox ontwikkeld die managers kunnen helpen bij het transformeren van hun organisatie tot een innovatief en ondernemend bedrijf of instelling.

Neem deel aan deze masterclass en ontdek, ontgin en ontwikkel het ondernemend en innoverend vermogen van uw organisatie aan de hand van ondernemend gedrag op elk niveau.

Tijdens deze masterclass krijgt u geen hoorcollege waar theoretische modellen één na één de revue passeren. U mag zich verwachten aan een hands-on sessie waar concrete, praktische tips aangereikt en toegepast worden.

“Hoe stimuleer je ondernemend gedrag in een organisatie? Zet in op gedrag én structuur, op collectieve ambitie van de organisatie én op passie en toewijding van het individu. Dit leerde ik in de masterclass ‘ondernemend gedrag’. In het BIOS-model komen al deze inzichten samen, op een verhelderende manier toegelicht door toppers uit de academische en praktijkwereld. Naast theorie ook ruimte om het geleerde toe te passen in concrete oefeningen. Een mooie aanvulling bij het boek!”

Mevr. Ilse Janssens, coördinator HR Emmaüs. (deelneemster 1ste editie).

Doelgroep?

Deze opleiding richt zich tot directieleden en managers van grote organisaties en zaakvoerders van groeiende KMO’s.

Individuele deelname aan deze workshop is zinvol maar onze ervaring suggereert dat de grootste meerwaarde voor een organisatie wordt gerealiseerd wanneer twee of drie van het management gezamenlijk deelnemen. Er wordt een korting gegeven wanneer meerdere leden van dezelfde organisatie deelnemen.

Ondernemend gedrag is niet enkel voor commerciële organisaties: ondernemend gedrag is net zo belangrijk voor non-profit en overheidsinstellingen: het nut van deze deze masterclass is niet afhankelijk van de bedrijfsvorm.

Gezien de interactieve aanpak en de voorafgaande zelfevaluatie kunnen maximum 20 deelnemers deelnemen aan deze masterclass. We hanteren een first come, first serve principe.

Deze masterclass kan op vraag ook binnen uw organisatie plaatsvinden.

Inhoud en Programma Masterclass?

08.30-09.15: Ontvangst met koffie.

09.15-09.40: Inleiding: Wat is de meerwaarde van een ondernemende organisatie? (Prof.dr. M. Weggeman)

09.40-10.15: Introductie BIOS-model: de hefbomen voor een ondernemende organisatie. (ir. Koen Smets en dr. J. Keizer)

De 10 wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen beschreven in het boek ‘De Ondernemende Organisatie’ werden vertaald in een praktisch bruikbaar BIOS-model.  Het BIOS-model en de praktische aanbevelingen worden tijdens deze introductie aan de hand van cases voorgesteld.

10.15-10.30: Koffie.

10.30-12.30: Interactieve werksessie: aan de slag met de resultaten van de zelfevaluatie BIOS-model. (B. Derre en L. Vandingenen)

Als voorbereiding voor de masterclass wordt u gevraagd om een online, wetenschappelijk onderbouwde BIOS-Quickscan in te vullen. Wij verwerken deze data in een organisatie-specifiek BIOS rapport.

Op basis van de resultaten van deze BIOS-zelfevaluatie gaat u aan de slag om de relevante prioritaire aandachtspunten te detecteren. U wordt hierbij bijgestaan door de The BEE partners. Aan eind van deze werksessie heeft u de 20/80 prioritiaire hefbomen geïndentificeerd.

12.30-13.30: Lunch.

13.30-15.00: Interactieve werksessie: aan de slag met het optimaliseren van de besluitvormingsprocessen (decision-making) die leiden tot een ondernemende organisatie. (ir. K. Smets)

De kwaliteit van de management beslissingen bepalen in grote mate de kwaliteit van uw ondernemende organisatie. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat er heel wat biases en irrationaliteit in deze beslissingen sluipen. Tijdens deze werksessie wordt op een interactieve wijze het nemen van beslissingen onder de loep genomen en op basis van inzichten uit cognitieve en gedragseconomische inzichten geoptimaliseerd.

15.00-15.15u: Koffie.

15.00-16.15: Interactieve werksessie: aan de slag met het concreet uitwerken van de prioritaire hefbomen voor uw ondernemende organisatie. (prof.dr. M. Weggeman en ir. K. Smets)

Nu de prioritaire hefbomen geïdentificeerd werden en de valkuilen van de besluitvormingsprocessen uitgeklaard zijn, gaat u als team, onder begeleiding van de The BEE partners, aan de slag om deze concreet uit te werken in een actieplan op maat van uw organisatie.

16.15-17.00: Wat na de masterclass ? (Luc Vandingenen)

Deze masterclass is de aanzet tot een boeiende reis om een duurzame ondernemende organisatie uit te bouwen. De inzichten die u aangereikt krijgt tijdens deze masterclass zijn stevig theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd, maar zijn ook meteen bruikbaar. Ze geven u de essentiële praktische handvaten om daadkrachtig het individuele én het organisatiegedrag te verstevigen en zo de omvorming tot een werkelijk ondernemende organisatie in gang te zetten.

U keert zo terug met een concreet plan van aanpak. Om u verder op weg te helpen krijgt u als deelnemer na de masterclass twee coaching in uw organisatie van de The BEE partners (op een voor u geschikt tijdstip) om u verder op weg te helpen bij het realiseren van het project.

We sluiten af met een toast op een fantastische masterclass…

Datum en locatie:

De masterclass vindt plaats op donderdag 6 december 2018 in Martin’s Patershof in Mechelen. 

Prijs:

Inbegrepen in de prijs:

  • Vóór de masterclass: de BIOS-quickscan zelfevaluatie die aangeeft welke de prioritaire hefbomen voor uw organisatie zijn.
  • Deelname aan de masterclass.
  • Boek ‘De Ondernemende Organisatie’.
  • Koffie en versnaperingen.
  • Lunch.
  • Binnen de 6 maanden na de masterclass: 2 uur follow-up met twee partners van The BEE in uw organisatie (tijdstip af te spreken).

Normale prijs: 1300 euro (excl 21% BTW). Een tweede en derde deelnemer van dezelfde organisatie: 1000 euro (excl 21% BTW).

Early-BEE voordeeltarief (voor 1 december 2019): 890 euro (excl 21% BTW). Een tweede en derde deelnemer van dezelfde organisatie: 590 euro (excl 21% BTW).

Inschrijven:

Schrijf u via deze online registratie in. U ontvangt een factuur. Inschrijving is definitief na betalen van de factuur.

 

 

The BEE partners:

Bart Derre is director van The BEE Ltd en heeft meer dan 20 jaar ervaring als manager, bestuurder en zelfstandig managementadviseur. In zijn adviespraktijk houdt Bart zich onder meer bezig met het ontwerpen van ondernemende organisaties. Hij combineert deze praktijk met het doorgeven van zijn ervaring en kennis aan toekomstige managers als lector verbonden aan de vakgroep Commerciële Economie & Ondernemen HoGent. Hij is tevens docent aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven en voert onderzoek naar het stimuleren van ondernemend gedrag.

Koen Smets is director van The BEE Ltd. en werkt al meer dan 25 jaar met cliënten in de privé- en openbare sector als managementadviseur in het domein van organisatieontwikkeling en verandermanagement. Daarbij combineert hij concepten uit de organisatieleer met inzichten uit de (gedrags)economie. Koen is burgerlijk ingenieur van opleiding en startte zijn carrière in de ontwikkeling van software en hardware in de telecommunicatie-industrie.

Luc Vandingenen begon als freelanceondertitelaar in 1993 en was in 1999 een van de grondleggers van BTI Studios (toen nog Broadcast Text) in de Benelux. Hij runt het Belgische kantoor sinds 2002 en waakt over de operationele gang van zaken in de Benelux sinds 2004. Luc is coach keuzevak ondernemen en opleidingstraject ‘ondernemen voor docenten’ HoGent.

Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn adviespraktijk houdt Mathieu zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van professionele organisaties, het faciliteren van een innovatie- en kennisvriendelijke cultuur, de productiviteit van de Nieuwe Generatie en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen. Weggeman is commissaris/toezichthouder bij Brainport Development, Buurtzorg Nederland, de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en Woning Coöperatie Sint Trudo in Eindhoven.

Dr Jimme Keizer is arbeids –en organisatiepsycholoog en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de motivatie en arbeidssatisfactie van professionals. Hij is als assistant professor verbonden aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven waar hij promovendi en afstudeerders begeleidt op het gebied van ondernemerschap, innovatie –en risicomanagement. Jimme was voorheen ook lector Innovatief Ondernemen en Risicomanagement aan de Zuyd Hogeschool en meer dan 10 jaar werkzaam als organisatieadviseur.